پلتفرم آموزش و مشاوره برنا

آموزش و مشاوره استانداردسازی آزمایشگاه

آزمایشگاه شما نیاز به استاندارد سازی برنا دارد و اگر به فکر افزایش اعتبار آزمایشگاه خود در نزد مشتریان هستید باید قواعد و الزامات یک آزمایشگاه را بشناسید و بخوبی اجرا کنید.

این الزامات در استاندارد ISO/IEC 17025، قوانین و مقررات ملی یا بین المللی و الزامات روش های آزمون و خواست مشتریان شما بیان شده است  و کیفیت خدمات آزمایشگاهی شما بر اساس آن سنجیده خواهد شد.

پلتفرم آموزشی برنا به شما کمک می کند تا الزامات یک آزمایشگاه خوب را  بشناسید، آنها را به درستی اجرا کنید و اعتبار جهانی کسب کنید.

برنا

جدیدترین مطالب آموزشی برنا

بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC-17025:2017 مطالب آموزشی مرتبط را مطالعه کنید

مقالات آموزشی برنا

با کاربرد و اهداف استاندارد سازی آزمایشگاه و مفاهیم مرتبط با آن آشنا شوید

پیشنهاد ویژه برنا

  • Impartiality بی طرفی بی طرفی Impartiality
  • تسهیلات و شرایط محیطی تسهیلات و شرایط محیطی Facilities and environmental conditions

آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

متقاضیان و علاقمندان کار در آزمایشگاه ها

متخصصین با تجربه در حوزه آزمون و کالیبراسیون

در استاندارد سازی و تائید صلاحیت به شما کمک می کنیم

دانش فنی شما را افزایش می‌دهیم تا متخصص شوید

کمک میکنیم تا از دانش فنی خود در آمد کسب کنید

پر بازدید ترین مطالب آموزشی برنا