Management system documentation
40%
تخفیف

مستند سازی سیستم مدیریت Management system documentation

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

هر سازمانی باید سیستم مدیریت منحصر به خود را داشته باشد ؛ آزمایشگاه ها نیز باید سیستم مدیریت خود را مدون نمایند و برای این کار می توانند از الزامات استاندارد ISO9001 بهره گیرند یا با استفاده از بند 8 استاندارد ISO/IEC17025 اینکار را انجام دهد. بدین منظور آزمایشگاه ها باید در گام نخست خط مشی و اهداف خود را ایجاد نمایند.

بنابراین شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی ، نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و اهداف کلان و خط مشی آزمایشگاه را مدون نمایید.

1
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.