محرمانگی Confidentiality

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

مبحث محرمانگی اطلاعات یکی از الزامات اولیه و مهم برای احراز صلاحیت آزمایشگاه ها می باشد.

شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی الزامات محرمانگی مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 فراگرفته و روش اجرایی محرمانگی در آزمایشگاه را تدوین نمایید.

4
2,500,000 تومان