کنترل سوابق Control of records

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

با اجرای سیستم مدیریت و انجام فعالیت ها در آزمایشگاه سوابقی شکل خواهد گرفت. بدین منظور در این مطلب آموزشی نحوه کنترل و نگهداری این سوابق شرح داده شده است. بنابراین شما می توانید با مطالعه این مطلب آموزشی نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را فراگرفته و روش اجرایی کنترل سوابق آزمایشگاه را تدوین نمایید.

2
2,500,000 تومان